Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

Tarihçesi

Sektöre nitelikli gazeteciler yetiştirmek üzere yola çıkan bölümümüz 2014 -2015 eğitim öğretim yılından itibaren gazetecilik alanında lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

 

Hedef ve Profil

Bu program, gazetecilik mesleğinin önemini, kamuoyu oluşturmadaki işlevini bilen, meslek etiğine inanan, mesleğin gerektirdiği donanıma sahip, Türkiye'nin yanı sıra dünyayı da yakından izleyen, konulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşan, alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Gazetecilik bölümü; insana, topluma ve çevreye duyarlı, kuram ve uygulamada yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; düşünsel, sanatsal, kültürel, bilimsel ve teknolojik açıdan donanımlı; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı gazeteciler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Mezunlar

Gazetecilik Bölümü'nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal basında, haber ajanslarında gazeteci olarak görev yapabilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın birimlerinde de görev alabilmektedirler.

 

İletişim

 

Dr. Öğretim Üyesi Didem DENİZ ANAMUR (Bölüm Başkanı) Tel: 0276 2212121/5144  e-posta: didem.deniz@usak.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Önder DENİZ Tel: 0276 2212121/5143  e-posta: onder.deniz@usak.edu.tr

Öğr. Gör. M. Fatih DEMİRHAN    e-posta : muhittinfatih.demirhan@usak.edu.tr

 

 

Gazetecilik Müfredat 2016 (Eski)

Gazetecilik Müfredat 2018 (Eski)

Gazetecilik Müfredat 2020 (Yeni)