Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yeni Medya Bölümü’nün temel amacı çağımızın iletişim ve medya uygulayıcılarını uzmanlık alanlarına göre yetiştirmektir. “Yeni Medya” bölümü, radyo, televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçlarının tanımını ve sınırlarını değiştiren ve dijital ortamı tanımlayan bir bölüm olarak,  yenilikçi yöntem ve uygulamalar sayesinde, öğrencileri uluslararası rekabete dayalı küresel yapılanmalar için donanımlı hale getirmeyi hedeflemektedir.

 Yeni Medya Bölümü’nde uygulanacak olan program, öğrencilerin yaratıcı ve teknik deneyiminin birleştiği dijital teknolojiler ve interaktif medya sayesinde bilgi ve becerilerinin gelişimine ve evirilmesine neden olacak, yeni medya endüstrilerinde ve yaratıcı mesleki uygulamalarda donanımsal niteliklerinin gelişmesini sağlayacaktır. Yeni Medya Bölümü, yaratıcı kombinasyonların kuramsal bilgiyle desteklenmesiyle yatay ve esnek bir ders programı uygulamayı planlamaktadır. Bu yüzden program disiplinler arası, yaratıcılığı önemseyen ve destekleyen, öğrenimde deneysel yaklaşım, eleştirel düşünme, takım çalışması ve girişimciliği güdüleyici nitelikte olacaktır.

Kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim sayesinde günümüzde bilgi oldukça akıcı, sürekli ve anında erişebilir bir hal almaktadır. Bu da bizim bilgiyi oluşturma, bilgiye erişme, bilgiyi kullanma, anlama ve yaygınlaştırma biçimimizde değişiklikleri ortaya koymuştur. Yeni fikirlerin, teknolojilerin ve bilgi sistemlerini gelişimi ve yakınlaşması uygulamalı ve yaratıcı sanat ve bilimlerin arasındaki ilişkiyi tetiklemiştir. Bu da bilim adamları, sanatçılar, iletişimcileri ve diğer alanlardaki birçok kişi için işbirliğini doğurmuştur. Yeni Medya Bölümü de eleştirel düşünme, ekip çalışması, yaratıcılık ve girişimciliği vurgulayarak öğrenmeye ilişkin disiplinler arası ve deneysel bir yaklaşım sunmaktadır.

Çeşitli medya kuruluşlarıyla iletişim halinde olması planlan bölüm üniversite sektör işbirliği çerçevesinde öğrencilerle medyayı buluşturan bir akademik ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında öğrencilerin alacağı çeşitli muhabirlik, görsel taraşım, haber tasarımı, fotoğrafçılık ve internet gazeteciliği, ileti ve oyun tasarımı gibi mesleki derslerin yanında, iletişim kuramları, basın tarihi, kamuoyu ve medya, yeni medya ve demokrasi, gazetecilik gibi derslerle de mesleğe yönelik kuramsal donanım dersleri verilecektir. Bölümün disiplinler arası bir yapıya sahip olması ve farklı bilim dallarıyla yakından ilişkili olması nedeniyle sosyal psikoloji, temel gazetecilik, mobil iletişim ve pazarlama, iletişim hukuku, medya okuryazarlığı, grafik tasarım, internet ve demokrasi gibi genel kültür ve kuramsal bilgiye dayalı dersler de bölümün ders içeriğini kapsamaktadır.

Yeni medyaya ilişkin çok yönlü anlayışa sahip olarak, bölüm mezunları çok geniş yelpazede özel sektörde, devlet kurumlarında, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve politika oluşturma, hakla ilişkiler, kurumsal iletişim, sosyal ağlar, medya tasarımı, oyun tasarımı, gazetecilik, bilgi ve araştırma yönetimi pozisyonları, görsel tasarım gibi medya ile ilişkili endüstri alanında çalışma olanağı bulacaklardır.

 

İletişim 

Dr. Öğretim Üyesi Emre Vadi BALCI   (Bölüm Başkanı)  

Doç.  Müzeyyen Sevtap AYTUĞ 

Doç. Dr. Tüba KARAHİSAR      

Dr. Öğretim Üyesi M. Kemal KARAMAN    

Dr. Öğretim Üyesi Taybe TOPSAKAL   

 

Yeni Medya Bölümü Ders İçeriği (Eski)

Yeni Medya Bölümü- 2018 Müfredatı (Eski)

Yeni Medya Müfredat (Yeni)