Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

YAZ DÖNEMİ DERS ALMA İŞLEMLERİ

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde mezun olabilmek için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler diğer Yükseköğretim Kurumlarının yaz öğretiminden (Yaz Okulundan) ders alabileceklerdir.(Bu şartı sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

 

BAŞVURUNUN NASIL YAPILACAĞI:

Yukarıda yazılı başvuru şartını sağlayan öğrenciler Dilekçelerini Ders İçerikleri ve Transkriptleriyle birlikte DANIŞMANLARINA imzalatarak Dekanlığımızdaki Bölüm Sekreterliğine teslim edeceklerdir.

NOT:

Dilekçe ile bildirilmeyen dersler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUNUN NE ZAMAN YAPILACAĞI:

Diğer Yükseköğretim Kurumundan alınacak dersler kesinleştikten sonra diğer kurumun yaz okulu kesin kayıt tarihinden önce veya kayıt tarihleri arasında dilekçe ile Dekanlığımıza yapılmalıdır.

YAZ OKULUNDA ALINAN DERSLERİN DEĞERLENDİRMESİ:

Yaz Okulunda alınan derslerin sonuçları yaz okulunda aldığı üniversite tarafından Dekanlığımıza bildirilmesinin ardından not dönüşleri yapılmak üzere sonuçlar ilgili Bölüm Başkanlarına gönderilir. Bölüm Başkanlığından gelen sonuca istinaden Kurul Kararı alınır ve sonuçlar sisteme işlenir. (Notların öğrenci sistemine işlenme süreci; yaz okulunda ders alınan üniversite tarafından sonuçların Dekanlığımıza bildirilmesine takiben 15-20 gün içinde tamamlanır.)

 

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi için Tıklayız.

Yaz Okulu ile ilgili Senato Kararımız için Tıklayınız.

 

01 Haziran 2022