Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Azami Süresi Dolan Ve Ek Sınav Hakkı Verilecek Öğrenciler İle İlgili Duyuru

Uşak Üniversitesinin 09.08.2018 tarihli Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans  Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili alınan Senato Kararına istinaden; (İlgili Senato Kararı için Tıklayınız.)


3. Madde) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin hiç almadıkları, devam şartını yerine getirmedikleri ve başarısız oldukları ders sayısı beş ve altında olan veya olabilecek öğrencilere;
a. Devam şartını yerine getirdikleri her ders için iki ek sınav hakkı verilir.
b. Devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilmez." hükümleri gereğince Azami Süresini dolduran; ek sınav hakkı verilecek öğrencilere  2 Ek Sınav hakkı verilecektir.


Azami Süre Sonu Ek Sınav Başvuruları 22 Temmuz 2022 tarihinde Fakültemiz Bölüm Sekreterliğine yapılacaktır.
İlgili dilekçe için Tıklayınız.

Dilekçe ile müraacatlar incelenerek ek sınav programı Fakültemizin web sayfasında ilan edilecektir.

1.Ek Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2022
2.Ek Sınav Tarihi: 30 Temmuz 2022

18 Temmuz 2022