Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

2022 YKS sonucunda Fakültemize kayıt hakkı kazandığı halde mazereti nedeniyle belirtilen tarihler içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenci adaylarımız; kayıt tarihinin bitiminden itibaren 3 hafta içerisinde mazeretlerini belirtir belge ile dilekçelerini Dekanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.  Fakülte Yönetim Kurulu’nca mazereti geçerli sayılanların kaydı yapılacaktır.

Dilekçeler şahsen veya ıslak imzalı olarak kargo ile gönderilebilir.

(Adres:Uşak Üniversitesi  İletişim FAkültesi Dekanlığı Bir Eylül Yerleşkesi UŞAK)

29 Ağustos 2022