Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

S.N.

Öğrenci No

Ad-Soyad

Sınav Tarihi / Yeri

1

180606049

Mustafa DUMAN

10.10.2022 / Saat 11:00

Öğretim Elemanı Odası

2

180607078

Rojda AYDIN

10.10.2022 / Saat 11:00

Öğretim Elemanı Odası

3

170606035

Buket KORKMAN

10.10.2022 / Saat 11:00

Öğretim Elemanı Odası

4

180605048

Oğuz Can DEMİR

10.10.2022 / Saat 11:00

Öğretim Elemanı Odası

06 Ekim 2022