Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

Uşak
Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu'nun üç ayda bir yayınladığı, iletişim disiplinlerinin yanı sıra kültürel ve sanatlar çalışmaların da yer aldığı, e-dergi İleti, Thomas More'un ünlü yapıtı Ütopya'nın yazılışının 500. yılında Türkiye'de bir ilke imza atarak ütopya konulu öykü ve deneme yarışması düzenliyor. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi akademsiyenlerinin seçici kurulda yer aldığı yarışmanın son başvuru tarihi 29 Aralık 2016. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi İleti'nin yayınladığı şartnamede yer alıyor;
 
1. AMAÇ
Ütopya: Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünce, ideal bir yer ya da devlet, siyasal ya da toplumsal mükemmellik anlamına gelmektedir. Ütopyalar mutlu toplum tasvirleridir.
Thomas More tarafından ortaya atılmış olan Ütopya sözcüğü, Yunanca Lopos sözcüğüne olumsuzluk öneki eklenmesiyle türetilmiştir. Sözcük ''hiçbir yerde'' anlamına gelmektedir. Thomas More Ütopya aslı eserinde hiçbir yerde olmayan hayali bir ülkeyi betimlemiştir. 
Bu ülke insanların bencilliğinden, tutkularından, günahlarından sıyrılmış bir ülkedir, bir tür bireysel ve kolektif mükemmellik düzenidir. Kitap zamanın İngiltere'sinin bir eleştirisi niteliğindedir.
Thomas More'dan itibaren Ütopya sözcüğü tüm hayali ve ideal toplum tasvirlerinin adı olmuştur.
Artık günümüzde insanlar Ütopya konusunu ve hayal etmeyi ne yazık ki unutmuş ve distopya (baskıcı toplum) yapısını benimsemiş durumdadır. Bunun Başlıca sebebi ne yazık ki kitap okumayı, düşünmeyi sevmeyen bir toplum yapısına sahip olmamızdır. Bizde İleti Dergisi ve İletişim Topluluğu olarak bu durumun bir nebze de olsa önüne geçmek ve Thomas More'un Ütopya adlı eserini yazışının 500. yılında bu muhteşem eseri bir kez daha hatırlatmak için böyle bir adım attık. 
 
2. KAPSAM
 
2.1. Yarışmaya Uşak Üniversitesi’nde lisans öğrenimi sürdüren öğrenciler katılabilir.
2.2. Öykü ve deneme türlerinde, daha önce ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış, özgün yapıtlar yarışma kapsamında değerlendirilir.
2.3. İleti Dergisi’nin belirlediği yarışma komitesi üyeleri yarışmaya katılamazlar.
2.4. Birden çok yazarlı metinler yarışmaya dâhil olamaz.
2.5. Bir yazar, bir deneme ve bir öykü olmaz üzere en fazla iki metin ile yarışmaya katılabilir.
2.6. Öykü Türkçe dilinde yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalı ve yarışmanın tema olarak belirlediği “Ütopya” içeriği ve yazınına yönelik yazılmalıdır.
 
3. BAŞVURU
 
3.1. Yarışmaya katılım ücretsiz olup son başvuru tarihi 29 Aralık 2016’dır.
3.2. Yarışmaya iki ayrı zarf gönderilecektir. İlk zarfın içerisinde eserin 6 nüshası ve katılımcının rumuzu bulunacaktır. İkinci zarfta ise rumuzu ile gerçek adı/soyadı, iletişim (telefon ve e posta) ve okul bilgileri yer almalıdır.
3.3. Başvuru sahibi iki zarfını da Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 204 numaralı odada, Arş. Gör. Onur Keşaplı’ya teslim edilecektir.
 
4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 
4.1. Yarışmada öykü ve deneme olmak üzere iki kategori bulunmaktadır.
4.2. En fazla bir öykü ve/veya bir deneme ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada, gönderilecek hikâye veya denemelerin her biri en az bir (1) A4 sayfa uzunluğunda olmalıdır. 
4.3. Metinler Times New Roman karakteriyle 12 punto olarak, 1.5 cm satır aralığı şeklinde olacaktır. Sayfa yapısında ise kenar boşlukları alt/üst, sağ/sol 2.5 cm olacaktır.
 
5. ÖZEL KOŞULLAR
 
5.1. Öykü ve deneme yarışmasında, kategorilerin yarışmalı bölümlerinin açılabilmesi için her bir kategoride en az 10 başvuru olması gerekmektedir.
5.2. Öykü ve deneme yarışmasına katılan metinlerin yazarları şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
5.3. Meydana gelebilecek olası telif sorunlarından Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
6. ÖDÜLLER 
6.1. Her bir kategoride ilk üçe kalarak finalist olan yapıtlar İleti Dergisi’nin 2016-2017 Kış tarihli 7. Sayısında yayınlanacaktır.
6.2. Her iki kategoride de ilk üçe kalan yapıtların sahipleri festival komitesinin ilerleyen tarihlerde açıklayacağı ödül ve katılım belgelerini hak kazanacaktır.
6.3. En İyi Öykü ve En İyi Deneme ödüllerinin sahiplerinin hak kazanacağı ödüller ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.
6.4. Yarışmayı kazananlar, 3 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşmesi planlanan ödül töreninde ilan edilecek olup, taktim edilecek ödüller ödül törenin önceki bir tarihte duyurulacaktır.
 
7. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ HAKKINDA
 
7.1. Yarışmanın ana seçici kurul üyeleri 5 kişiden oluşmaktadır.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından duyurulur.
7.3. Yarışmada eseri yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Seçici kurul üyeleri tüm yapıtları okumak ve kurul toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
7.5. Seçici kurul üyeleri yapıtları değerlendirme kıstaslarını belirleyip yarışma komitesi ile paylaşır.
7.6. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır.
7.7. Ana seçici kurulun yargısı kesindir.
 
8. GENEL KOŞULLAR
 
8.1. Şartname kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi yarışma komitesine aittir.
8.3. Şartnamede herhangi bir değişiklik hakkı yarışma komitesine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi yarışma komitesinde yarışma dışı bırakılabilirler.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 
JÜRİ ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Didem DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Acar ŞENTÜRK
Arş. Gör. Gülbike YILDIRIM
Arş. Gör. Tuğba Nur BEYRET
Arş. Gör. Semra AKINCI
 
FESTİVAL KOMİTESİ
Arş. Gör. Onur KEŞAPLI (Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü)
Ümit TATIL (Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu Başkanı)
Nilüfer TEPE (Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu Başkan Yardımcısı)
Kübra ÖZBEN (Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu İleti Dergisi Editörü)
Mert ALTUN (Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu İleti Dergisi Editörü)
Berna Karaca (Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu İleti Dergisi Yayın Kurulu Üyesi)
 
SORULARINIZ İÇİN 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mert Altun: mrtltn94@hotmail.com

 

Kübra Özben: kubra_ozben_148@hotmail.com


28 Kasım 2016