Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Taybe TOPSAKAL

Dr. Araş. Gör. Emine ŞARDAĞI

Doç.Dr. Yasemin KILINÇARSLAN

Dr.Öğr. Üyesi Önder DENİZ


Oluşturma: 21 Temmuz 2022