Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat SEZGİN

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Polat CAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz DEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Taybe TOPSAKAL

Üye

Fak. Sekr. Tolga ÜNSAL

Üye

 

 

 

 

 

 

2022/1 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Toplantı Tutanağı

2022/2 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Toplantı Tutanağı

 

 


Oluşturma: 01 Kasım 2023