Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Emre Vadi BALCI

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz DEMİR

Üye

Arş. Gör. Dr. Onur KEŞAPLI

Üye

Öğr. Gör Barış ÖZKAYA

Üye

 

 

 

 

 

2023/1 Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanağı

2023/2 Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanağı

2022/1 Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanağı

 


Oluşturma: 01 Kasım 2023