Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

TOPLUMSAL KATKI VE SOSYAL FAALİYET KOMİSYONU

Doç. Dr. Emre Vadi BALCI

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Didem DENİZ ANAMUR

Üye

Arş. Gör. Dr Emine ŞARDAĞI

Üye

Öğr. Gör Ali MUTLU

Üye

 

 

 

 

 

2023/1 Toplumsal Katkı ve Sosyal Faaliyet Komisyonu Toplantı Tutanağı

 


Oluşturma: 01 Kasım 2023