Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

PROGRAM AKREDİTASYON EKİBİ

Doç. Dr. Özlem DUĞAN

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Devrim İNCE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz DEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Taybe TOPSAKAL

Üye

 

 

 

 

 

2023/1 Program Akreditasyon Komisyonu Toplantı Tutanağı

 


Oluşturma: 01 Kasım 2023