Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr.İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Taybe TOPSAKAL

Üye

Arş. Gör. Dr. Emine ŞARDAĞI

Üye

Öğr. Gör. Barış ÖZKAYA

Üye

 

 

 

 

 

2023/1 Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Toplantı Tutanağı

2023/2 Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Toplantı Tutanağı

 


Oluşturma: 01 Kasım 2023