Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Aday Öğrenci

 

1. Program Adı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

2. Program Türü

Lisans

3. Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün öğrenim 

5. Puan Türü

SÖZ

6. Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

70+2 

8. Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

9. Staj Durumu

Müfredatta Staj dersi bulunmamaktadır 

10. Taban Puanı

İkinci Öğretim              : 253,15538

Normal Öğretim           : 273,24132

11. En Düşük Başarı Sıralaması

İkinci Öğretim              : 211.788

Normal Öğretim           : 129.208

12. Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

13. Programa Özel Koşullar

Programa ait özel koşul bulunmamaktadır

14. Burs Olanakları 

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur. 

16. Program Kazanımları

1        İlişkili diğer disiplinlerin temel kavram ve bilgilerini halkla ilişkiler ve reklam alanı ile birleştirir.

2        Kişi, grup ya da kurumların özelliklerine, iletişim ihtiyaçlarına ya da farklılıklarına uygun iletişim stratejileri oluşturur.

3        İletişim, kitle iletişimi, halkla ilişkiler ve reklam alanları ile ilgili kuram, yöntem, strateji, teknik ve araçların farkında olur. 

4        Halkla ilişkiler ve reklam alanına özgü yöntem ve araçlara uygun içerik oluşturur. 

5        Alanıyla ilgili olarak gerek içerik üretiminde ve gerek dağıtımında kullanılabilecek yeni yöntem ve teknolojileri kullanır.

6        Geleneksel ve yeni medyaya uygun medya planlarını oluşturur

7        Öngörülebilir ya da beklenmedik iletişim sorunlarını analiz eder

8        Halkla ilişkiler ve reklam alanı ile ilgili verileri etik sorumluluk anlayışıyla ve bilimsel yöntemlerle toplar ve analiz eder.

9        Halkla ilişkiler ve reklam alanıyla ilgili bilgileri, teknikleri, yöntemleri ve araştırmaları takip ederken ve meslektaşları ile iletişim kurarken bir yabancı dili kullanır. 

10      Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

11      Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki uygulamalarda yasal kısıtlamaları ve etik sorumlulukları benimser. 

12      Halkla ilişkiler, reklam ve sosyal sorumluluk proje/etkinlik tasarlanması ve uygulanmasında bireysel veya grup üyesi olarak sorumluluk almaya isteklidir. 

13      Yaşadığı çevre için mesleki proje/etkinlikler planlama ve gerçekleştirme sorumluluğunu duyar. 

14      Bireysel iletişim, kurum içi/dışı iletişim ve çeşitli kurumsal uygulamalarda gerekli olan yaratıcı ve ikna edici yönetim ve iletişim becerileri geliştirir. 

15      İletişimin, halkla ilişkiler ve reklamcılığın ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel boyutlarını ve güncel gelişmeleri değerlendirir. 

17. Mezuniyet Koşulları 

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. 

18. Yerleşke Bilgileri 

Bölümümüz Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İletişim Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır. 

19. Çift Anadal Durumu 

Programımızda henüz çift anadal programı açılmamıştır. 

20. Yan Dal Durumu 

Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.

 


Oluşturma: 25 Mayıs 2021