Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Aday Öğrenci

 

1. Program Adı

 

Gazetecilik Bölümü

 

2. Program Türü

 

Lisans

 

3. Program Süresi

 

4 yıl (Azami 7 yıl)

 

4. Öğrenim Türü

 

Örgün öğrenim

 

5. Puan Türü

 

SÖZ

 

6. Öğrenim Dili

 

Türkçe

 

7. Kontenjan

 

70+2 

 

8. Hazırlık Durumu

 

İsteğe bağlı

 

9. Staj Durumu

 

Müfredatta Staj dersi bulunmamaktadır 

 

10. Taban Puanı

 

Normal Öğretim           : 248,81992

 

11. En Düşük Başarı Sıralaması

 

Normal Öğretim           : 216.657

 

12. Programa Kabul Koşulları

 

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

 

13. Programa Özel Koşullar

 

Programa ait özel koşul bulunmamaktadır

 

14. Burs Olanakları

 

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

 

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

 

Yoktur.

 

16. Program Kazanımları

 

Bu program, gazetecilik mesleğinin önemini, kamuoyu oluşturmadaki işlevini bilen, meslek etiğine inanan, mesleğin gerektirdiği donanıma sahip, Türkiye'nin yanı sıra dünyayı da yakından izleyen, konulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşan, alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Gazetecilik bölümü; insana, topluma ve çevreye duyarlı, kuram ve uygulamada yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; düşünsel, sanatsal, kültürel, bilimsel ve teknolojik açıdan donanımlı; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı gazeteciler yetiştirmeyi amaçlar. Gazetecilik Bölümü'nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal basında, haber ajanslarında gazeteci olarak görev yapabilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın birimlerinde de görev alabilmektedirler. Gazetecilik ve iletişim konusunda temel kuramsal ve tarihsel bilgiye sahip olur. Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata hakim olur. Gazetecilik ve iletişim alanının ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel boyutlarını ve güncel gelişmelerini değerlendirir. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olur.

 

17. Mezuniyet Koşulları

 

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır.

 

18. Yerleşke Bilgileri

 

Bölümümüz Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İletişim Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır.

 

19. Çift Anadal Durumu

 

Programımızda henüz çift anadal programı açılmamıştır.

 

20. Yan Dal Durumu

 

Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.

 

 

 


Oluşturma: 25 Mayıs 2021