Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Aday Öğrenci

 

1. Program Adı

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

 

2. Program Türü

 

Lisans

 

3. Program Süresi

 

4 yıl (Azami 7 yıl)

 

4. Öğrenim Türü

 

Örgün öğrenim

 

5. Puan Türü

 

SÖZ

 

6. Öğrenim Dili

 

Türkçe

 

7. Kontenjan

 

70+2 

 

8. Hazırlık Durumu

 

İsteğe bağlı

 

9. Staj Durumu

 

Müfredatta Staj dersi bulunmamaktadır 

 

10. Taban Puanı

 

İkinci Öğretim              : 244,41235

 

Normal Öğretim           : 265,08148

 

11. En Düşük Başarı Sıralaması

 

İkinci Öğretim              : 47.269

 

Normal Öğretim           : 25.921

 

12. Programa Kabul Koşulları

 

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

 

13. Programa Özel Koşullar

 

Programa ait özel koşul bulunmamaktadır

 

14. Burs Olanakları

 

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

 

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

 

Yoktur.

 

16. Program Kazanımları

 

Yeni Medya Bölümü’nün temel amacı çağımızın iletişim ve medya uygulayıcılarını uzmanlık alanlarına göre yetiştirmektir. “Yeni Medya” bölümü, radyo, televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçlarının tanımını ve sınırlarını değiştiren ve dijital ortamı tanımlayan bir bölüm olarak,  yenilikçi yöntem ve uygulamalar sayesinde, öğrencileri uluslararası rekabete dayalı küresel yapılanmalar için donanımlı hale getirmeyi hedeflemektedir.

 

Kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim sayesinde günümüzde bilgi oldukça akıcı, sürekli ve anında erişebilir bir hal almaktadır. Bu da bizim bilgiyi oluşturma, bilgiye erişme, bilgiyi kullanma, anlama ve yaygınlaştırma biçimimizde değişiklikleri ortaya koymuştur. Yeni fikirlerin, teknolojilerin ve bilgi sistemlerini gelişimi ve yakınlaşması uygulamalı ve yaratıcı sanat ve bilimlerin arasındaki ilişkiyi tetiklemiştir. Bu da bilim adamları, sanatçılar, iletişimcileri ve diğer alanlardaki birçok kişi için işbirliğini doğurmuştur. Yeni Medya Bölümü de eleştirel düşünme, ekip çalışması, yaratıcılık ve girişimciliği vurgulayarak öğrenmeye ilişkin disiplinler arası ve deneysel bir yaklaşım sunmaktadır.

 

Çeşitli medya kuruluşlarıyla iletişim halinde olması planlan bölüm üniversite sektör işbirliği çerçevesinde öğrencilerle medyayı buluşturan bir akademik ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında öğrencilerin alacağı çeşitli muhabirlik, görsel taraşım, haber tasarımı, fotoğrafçılık ve internet gazeteciliği, ileti ve oyun tasarımı gibi mesleki derslerin yanında, iletişim kuramları, basın tarihi, kamuoyu ve medya, yeni medya ve demokrasi, gazetecilik gibi derslerle de mesleğe yönelik kuramsal donanım dersleri verilecektir. Bölümün disiplinler arası bir yapıya sahip olması ve farklı bilim dallarıyla yakından ilişkili olması nedeniyle sosyal psikoloji, temel gazetecilik, mobil iletişim ve pazarlama, iletişim hukuku, medya okuryazarlığı, grafik tasarım, internet ve demokrasi gibi genel kültür ve kuramsal bilgiye dayalı dersler de bölümün ders içeriğini kapsamaktadır.

 

Yeni medyaya ilişkin çok yönlü anlayışa sahip olarak, bölüm mezunları çok geniş yelpazede özel sektörde, devlet kurumlarında, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve politika oluşturma, hakla ilişkiler, kurumsal iletişim, sosyal ağlar, medya tasarımı, oyun tasarımı, gazetecilik, bilgi ve araştırma yönetimi pozisyonları, görsel tasarım gibi medya ile ilişkili endüstri alanında çalışma olanağı bulacaklardır.

 

 

 

17. Mezuniyet Koşulları

 

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır.

 

18. Yerleşke Bilgileri

 

Bölümümüz Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İletişim Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır.

 

19. Çift Anadal Durumu

 

Programımızda henüz çift anadal programı açılmamıştır.

 

20. Yan Dal Durumu

 

Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.

 

 

 


Oluşturma: 25 Mayıs 2021