Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fakültemiz; dünya vatandaşı olabilecek donanıma sahip gençlerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak gerekliliklerin ve kuruluşumuzdan bugüne sahip olduğumuz; akıl ve bilim, bilimsel üretkenlik, toplumsal hizmet, ulusaldan evrenselliğe ulaşmak, sürekli iyileştirme ve yenilikçilik gibi değerlerin yönlendirmesi ile ve kalite öncelikli bir yaklaşımla hareket etmektedir. 

Dünya üniversite sıralamalarında bulunduğumuz yerin arzu ettiğimiz seviyelerde olabilmesi için fakültemiz tüm çalışmalarını aklın ve bilimin ışığında çok çalışarak başarılabileceğinin bilincindedir. Dünyadaki diğer üniversitelerle ve fakültelerle yarışabilmek için öncelikle; uluslararası bilimsel araştırmaların yapılması, işbirlikleri ve stratejik ortaklıklar kurulması gerekmektedir. Dünyada geçerli olan akreditasyon sistemleri benimsenmelidir. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar temel yaklaşımımız olan kalite anlayışının, bundan sonra da gerek ulusal, gerekse uluslararası kalite standartlarının gözetilerek sürdürüleceği belirtilmelidir. Stratejik yönetimin iletişimsel araçlarının kullanımına yönelik eğitim veren bir birim olarak, İletişim Fakültesi de kendi stratejik planlarını yapmakta ve bu planları sadakatle uygulamak için çaba göstermektedir.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Stratejik Planı ile hedeflenen; mezunlarımızın uluslararası alanda nitelikli girişimci olabilmelerini destekleyecek; bilimsel çalışma, kaynak kullanımı, performans değerleme ve uluslararası aşma çabalarının ön planda tutulması ve tüm birimlerin faaliyet odaklarında uluslararası işbirliği yapmaktır.

Bu bağlamda akademik personelin, öğrencilerin ve idari personelin kendisini bir bütünün parçası olarak görebildiği Fakültemiz, üst birimimizin şu ana kadar gösterdiği teveccühün de devamıyla, başarılarımız artarak devam edecektir. Belirlenen hedeflerin en kısa zamanda aşılacağına inancımız; bunun için gerekli istek, azim ve kararlılığımız tamdır.