Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulması, Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2011 tarihli 27983. sayısında yayınlanmıştır. Gazetecilik Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Görsel Tasarım ve Tasarım ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri Uşak Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin kurulması kararı ile bu kurum bünyesinde oluşturulmuştur. Uşak Üniversitesi Senatosu’nun teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurumunun tarih ve sayılı yazısı ile Yeni Medya Bölümü’nün fakülte bünyesinde kurulması ile birlikte Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi beş bölümden oluşmaktadır.

İletişim Fakültesi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne 82 öğrenci ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 82 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Gazetecilik Bölümüne ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Yeni Medya Bölümüne öğrenci alımları yapılmıştır. 

      Fakültemiz iletişim alanında Türkiye’de yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir iletişim kurabilen vizyon sahibi lider iletişimciler yetiştirmek, iletişim süreçlerini tüm boyutlarıyla bilen, bu süreçleri planlarken ve uygularken etik değerlerden ödün vermeyen, çağdaş, demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü iletişim modellerini benimseyen ve destekleyen düşünce yapısı geliştirmek hedefleri ile yola çıkmıştır.